موارد کاربرد اتصالات پی وی سی

موارد کاربرد اتصالات پی وی سی :
• سيستم آبياري تحت فشار (مزرعه)
• سيستم آبرساني شهري
• سيستم فاضلاب شهري
• سيستم فاضلاب ساختمان
• سيستم آبرساي از چاههاي آب
• سيستم آبرساني ساختمان
• انتقال کابلهاي برق و مخابراتي
• سيستم هواکش ساختمان
• سيستم تخليه آب باران
ويژگي هاي اتصالات پليکا :
1. فاقد زنگاب، پوسيدگي و رسوب، عدم تغيير رنگ، طعم و بوي آب
2. سهولت در نصب و اجرا بدون نياز به تجهيزات خاص مربوط به جوش لوله پلي اتيلن و لوله سبز
3. مقاوم در مقابل اسيدها و بازهاي موجود در فاضلابها
4. انتقال حرارت ناچيز در مقايسه با فلزات
5. مناسب جهت مناطق زلزله خيز، نشست پذير و مرطوب
6. عدم تخريبگر بودن انبساط طولي
7. بالا بودن ضريب جريان اتصالات هاي پليکا در مقايسه با ديگر اتصالات و ثابت ماندن آن با گذشت زمان
8. داشتن کمترين ضريب انبساط طولي نسبت به ديگر پليمرها

پرینت
به اشتراک بگذارید :