پانزدهمين دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران ۸ الي ۱۱ مهر ۱۳۹۸ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران

شرکت لوله گستر خادمی مقدم شما را در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهران گرامی میدارد.

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران تاریخ 8الی 11 مهر 

ساعت بازدید9 الی 17 

 سالن 31B

پرینت
به اشتراک بگذارید :