نمایشگاه بین المللی کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری

شرکت لوله گستر خادمی میزبان شما عزیزان در نمایشگاه بین المللی کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری شهر تهران در تاریخ 1397/10/21 الی1397/10/24 می باشد.

پرینت
به اشتراک بگذارید :