بیست و سومین نمایشگاه نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی 1397

شرکت لوله گستر خادمی (یزد پلیمر گلپایگان -حنان پلاستیک )در بیست و سومین نمایشگاه  نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی در تاریخ 2/16الی 2/19مقدم شماعزیزان رادر سالن 31Bدر غرفه شرکت لوله گستر خادمی گرامی میدارد .

پرینت
به اشتراک بگذارید :