شانزدهمين نمايشگاه بين المللي تاسيسات و سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي96

حضور شرکت لوله گستر خادمی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی سیستم های سرمایشی و گرمایشی

مکان نمایشگاه تهران

زمان 6-3آبان 1396

ساعت بازدید 9الی 17

سالن 38A

پرینت
به اشتراک بگذارید :