هجدمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی

شرکت لوله گستر خادمی (یزد پلیمر گلپایگان -حنان پلاستیک )در هجدهمین نمایشگاه بن المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی 24-27مهر مقدم شمارا در سالن10-11 شرکت لوله گستر خادمی گرامی میدارد.

پرینت
به اشتراک بگذارید :