سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب تاسیسات آب و فاضلاب ایران

شرکت لوله گستر خادمی (یزد پلیمر گلپایگان -حنان پلاستیک)در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب ایران 24-27مهر ماه مقدم شمارا در سالن 31A غرفه 132شرکت لوله گستر خادمی گرامی میدارد .

پرینت
به اشتراک بگذارید :