هفدهمین نمایشگاه ببن المللی صعنت ساختمان 1396

 

شرکت لوله گسترخادمی (یزد پلیمرگلپایگان ، حنان پلاستیک )در هفدهمین نمایشگاه ببن المللی صنعت ساختمان درتاریخ5/21الی5/24مقدم شما عزیزان رادر سالن11-10در غرفه شرکت لوله گستر خادمی گرامی میدارد.

پرینت
به اشتراک بگذارید :