اجرای استانداردهای مدیریت یکپارچه کیفیت شامل :
 1. ISO 9001:2008 (سیستم مدیریت کیفیت)
 2. ISO 14001:2004 (سیستم مدیریت زیست محیطی)
 3. 18001:2007 (سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی)OHSAS
 4. ISO 10002:2004 (دریافت شکایت مشتری)
 5. ISOTS10004:2010 (دریافت رضایت مشتری)
 6. ISO 10668:2010 (ارزش گذاری برند سازمان)
 7. ISO 17025:2005 (سیستم کیفیت آزمایشگاهی)
 8. ISOTS29001:2010 (سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)
 9. HSE-MS (سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست)
گواهی نامه های شرکت
 1. گواهینامه استاندارد ملی ایران جهت تولید لوله و اتصالات پلیکا و لوله های پلی اتیلن از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران .
 2. گواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آکرودیته/همکار از اداره استاندارد .
 3. گواهی نامه های سیستم مدیریت یکپارچه IMS از شرکت ACM
 4. گواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون ISO/IEC 17025
 5. دارای تاییدیه آب و خاک از جهاد کشاورزی
گواهی نامه فنی پلیکا 96
گواهی نامه فنی پلیکا 96
گواهی نامه عضویت در انجمن پلاستیک همگن
گواهی نامه عضویت در انجمن پلاستیک همگن
گواهی نامه عضویت در انجمن پی وی سی
گواهی نامه عضویت در انجمن پی وی سی
تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار
تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار
گواهی نامه انجمن پلی اتیلن سال 97
گواهی نامه انجمن پلی اتیلن سال 97
تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار
تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی
استاندارد نوار تیپ 6775
استاندارد نوار تیپ 6775
تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار
تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی
سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی
سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی
سیستم مدیریت کیفیت
سیستم مدیریت کیفیت
دریافت رضایت مشتری
دریافت رضایت مشتری