سال نو مبارک

برچهره ی گل نسیم نوروز خوش است بر طرف چمن روی دل افروز خوش است از دی که گذشت هرچه بگویی خوش نیست خوش باش مگو زدی که امروز خوش است سال نو مبارک

تقدیر نامه  برای تعالی سازمانی

شرکت لوله گستر خادمی مفتخر به کسب تقدیرنامه برای تعالی سازمانی شد.

تقدیر از شرکت لوله گستر خادمی در شانزدهمین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی

تقدیر از شرکت لوله گستر خادمی در شانزدهمین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی

تولید محصولات جدید شرکت لوله گستر خادمی

تولید محصولات جدید شرکت لوله گستر خادمی

جشنواره ملی برترین شرکت‎های ایران

جشنواره ملی برترین شرکت‎های ایران برگزار شد در این همایش شمار زیادی از فعالان اقتصادی کشور حضور داشته و برترین‎ شرکت‎های ایران به انتخاب هیات داوران معرفی شدند.

تولید محصولات جدید شرکت لوله گستر خادمی

تولید محصولات جدید شرکت لوله گستر خادمی