تقدیر نامه  برای تعالی سازمانی

شرکت لوله گستر خادمی مفتخر به کسب تقدیرنامه برای تعالی سازمانی شد.

تقدیر از شرکت لوله گستر خادمی در شانزدهمین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی

تقدیر از شرکت لوله گستر خادمی در شانزدهمین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی

تولید محصولات جدید شرکت لوله گستر خادمی

تولید محصولات جدید شرکت لوله گستر خادمی

جشنواره ملی برترین شرکت‎های ایران

جشنواره ملی برترین شرکت‎های ایران برگزار شد در این همایش شمار زیادی از فعالان اقتصادی کشور حضور داشته و برترین‎ شرکت‎های ایران به انتخاب هیات داوران معرفی شدند.

تولید محصولات جدید شرکت لوله گستر خادمی

تولید محصولات جدید شرکت لوله گستر خادمی

نمایشگاه بین المللی کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری

تبلیغات نمایشگاه بین المللی کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری تهران 97 سومین دوره