توليد لوله هاي يو پي وي سي UPVC

محصولات PVC-U از پودر خام PVC از طريق يک فرآيند فشاري و دمايي شکل مي‌گيرند. دو فرآيند اصلي که در توليد استفاده مي‌شوند، عبارتند از اکستروژن براي توليد محصولات ....

موارد کاربرد اتصالات پی وی سی

سيستم آبياري تحت فشار (مزرعه) سيستم آبرساني شهري